Mammals - Diane Hoy
26
2
19
2
41
9
Horse eye

Horse eye

Horse eye in SE Nebraska on 8/11/2003

2003August 11NebraskaRubyeyehorses